O firmieOfertaRealizacjeKontaktŚwiadectwa/CertyfikatyKontaktKontakt
Okna Nowacki - strona główna
Więcej

WARUNKI GWARANCJI I OCENY JAKOŚCI SZYB ZESPOLONYCH

Szyby zespolone

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie szczelność pakietu szybowego.
 2. Gwarancją nie są objęte pęknięcia szyby oraz zarysowania zewnętrznych tafli po dokonanym odbiorze produktów lub po 3 dniach od daty wystawienia faktury. Po tym terminie zgłoszenie może dotyczyć tylko szczelności pakietu.

Właściwości fizyczne szkła oraz budowa szyby zespolonej decydują o szczególnych właściwościach, które nie są wadami i nie podlegają reklamacji:

 • pęknięcia szkła,
 • skraplanie się (kondensacja) pary wodnej na zewnątrz zespolenia,
 • interferencja (prążki Brewstera, kolorowe pasy lub obszary)na powierzchni szyby izolacyjnej,
 • wklęsłości i wypukłość szkła,
 • odchylenia barwy,
 • anizotropia - czyli kolorowe pierścienie widmowe na szkle hartowanym ( w procesie hartowania wytwarzają się obszary o rożnych naprężeniach w przekroju poprzecznym szkła, powodując efekt dwójłomności w szkle, uwidaczniają się w świetle spolaryzowanym),
 • zjawisko powstaje w wyniku sprężenia i rozprężenia szkła - napowietrza lub gazu w przestrzeni międzyszybowej spowodowanego zmianą temperatury i ciśnienia otoczenia, wskutek czego następuje uginanie się tafli szklanych, powodując zniekształcenia odbitych obrazów,
 • dzwonienie szprosów międzyszybowych,
 • widoczny na szkle nalot w kształcie odcisków ssawek, rolek etykiet itp.

Wady szkła:

Lp Rodzaje wad Występowanie wad w izolacyjnej szybie zespolonej
Strefa brzegowa Strefa główna
1 Wady punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych niedopuszczalne niedopuszczalne
2 Wady punktowe i liniowe w postaci pęcherzy - pęcherze pękające i otwarte niedopuszczalne niedopuszczalne
2,1 - wady punktowe o wymiarach ≤ 0,5 mm dopuszczalne dopuszczalne
2,2 > 0,5 mm ≤ 1,0 mm dopuszczalne, ale nieskupione dopuszczalne, ale nieskupione
2,3 > 1,0 mm ≤ 2,0 mm dopuszczalne, 1 szt./mb dopuszczalne 2 szt./m2
2,4 > 2,0 mm niedopuszczalne niedopuszczalne
3 Wady liniowe w postaci rys dopuszczalne o długości do 25 mm maks. 4 szt/m2 dopuszczalne do długości do 12 mm 1 szt/m2
4 Wady w postaci wyszczerbień i odprysków przy krawędziach dopuszczalne pojedyncze o największym wymiarze do 3 mm nie dotyczy
* skupienie wad występuje wtedy, gdy co najmniej 4 wady znajdują się w okręgu o średnicy < 200mmm

WAŻNE:

Badana szyba zespolona podlegająca powyższym kryteriom poddaje się obserwacji z odległości 1,5 m pod kątem ≥ 60° (zalecany kąt 90°) przy dziennym oświetleniu (bezpośrednio podania promieni słonecznych). Wady niewidoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady.

Opracowane na podstawie Kryteriów Technicznych nr KT-20/S wydanie 6 dla szkła zespolonego, wydanych przez Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych.


Warunki gwarancji na okna i drzwi drewniane

Warunki gwarancji i oceny jakości szyby zespolonej

Uwagi


GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  OFERTA  |  REALIZACJE  |  KONTAKT  |  GWARANCJA  |  PIELĘGNACJA   

 Copyright © 2005, Stolarstwo Andrzej Nowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.