O firmieOfertaRealizacjeKontaktŚwiadectwa/CertyfikatyKontaktKontakt
Okna Nowacki - strona główna
Więcej

WARUNKI GWARANCJI NA OKNA I DRZWI DREWNIANE

Gwarancja obejmuje

Gwarancją objęte są wady wynikające z wadliwego wykonania produktu lub wad użytego materiału:

 • profile drewniane - stabilność wymiarów i kształtów oraz wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych profili,
 • okucia okienne - trwałość elementów okuć oraz trwałość elementów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa,
 • pakiety szybowe - szczelność szyb zespolonych typu FLOAT i TERMOFLOAT.

Gwarancji podlegają produkty prawidłowo zamontowane, prawidłowo eksploatowane i konserwowane a w szczególności spełniające następujące warunki:

 • pomieszczenia regularnie wietrzone, posiadające prawidłową wentylację,
 • pomieszczenia, w których wilgotność powietrza nie przekracza 65%,
 • powłoki malarskie są konserwowane 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami producenta - wymagany jest dowód zakupu środków do konserwacji powłok malarskich i okuć.

Do mycia należy używać ciepłej wody i specjalnych środków przeznaczonych do pielęgnacji i konserwacji okien drewnianych.

Gwarancja nie obejmuje

Gwarancje nie są objęte:

 • wady, które po zamontowaniu są niewidoczne i nie mają wpływu na wartość użytkową produktu,
 • zarysowania powłok malarskich, elementów okuć po dokonanym odbiorze produktów i wskutek stosowania niewłaściwych taśm ochronnych oraz działania środków chemicznych,
 • pęknięcia szyby oraz zarysowania zewnętrznych tafli po dokonanym odbiorze produktów lub po 3 dniach od daty wystawienia faktury,
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportu, magazynowania, montażu przez Kupującego,
 • przebarwienia i uszkodzenia powstałe w wyniku wypaczenia drewna, spowodowane wilgocią w pomieszczeniu przekraczającą 65%,
 • przemarzanie, wyroszenia i skutki tych zjawisk związanie z niewłaściwymi warunkami klimatyzacyjnymi wewnątrz pomieszczeń oraz nieprawidłową wentylacją pomieszczeń,
 • deformacje uszczelek, uszkodzenia okapnika, lub niedrożności kanałów okapnika, uszkodzenia okuć spowodowane rozregulowaniem,
 • odcienie drewna pod farbami transparentnymi,
 • naturalne zmiany barwy drewna pod powłokami lazurującymi spowodowane działaniem promieni słonecznych,
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji lub konserwacji produktu, użycie do mycia niewłaściwych środków lub użycie do czyszczenia ostrych narzędzi,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego zabezpieczania wyrobu na czas robót budowlanych ( zabrudzenia tynkiem, farbą , pyłem itp.),
 • uszkodzenia powstałe wskutek zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych, takich jak porywisty wiatr, powódź dewastacyjna, gradobicie, itp. lub uszkodzeń mechanicznych oraz innych przyczyn zawinionych przez użytkownika,
 • produkty niezapłacone lub zapłacone po terminie,
 • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Warunki gwarancji na okna i drzwi drewniane

Warunki gwarancji i oceny jakości szyby zespolonej

Uwagi


GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  OFERTA  |  REALIZACJE  |  KONTAKT  |  GWARANCJA  |  PIELĘGNACJA   

 Copyright © 2005, Stolarstwo Andrzej Nowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.