O firmieOfertaRealizacjeKontaktŚwiadectwa/CertyfikatyKontaktKontakt
Okna Nowacki - strona główna
Więcej

UWAGI

Wybudowanie okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych powinno być dokonane po wykonaniu wszystkich mokrych prac w budynku, np. tynku, szlichty, wylania, itp. Uszkodzenia powstałe w wyniku wbudowania produktów przed wykonaniem w/w prac nie są objęte gwarancją.

Nieuzasadnione wezwanie pracowników firmy na naprawy gwarancyjne, powoduje obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów dojazdu pracownika.

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest okazanie karty gwarancyjnej z podpisami Sprzedawcy i Kupującego.

Wszystkie naprawy, przeróbki, regulacje produktu w okresie gwarancji wykonane przez osoby nieupoważnione skutkują utratą praw z tytułu gwarancji.


Warunki gwarancji na okna i drzwi drewniane

Warunki gwarancji  i oceny jakości szyby zespolonej

Uwagi


GŁÓWNA  |  O FIRMIE  |  OFERTA  |  REALIZACJE  |  KONTAKT  |  GWARANCJA  |  PIELĘGNACJA   

 Copyright © 2005, Stolarstwo Andrzej Nowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.